December 18, 2017 evicka

Mudra pre tento týždeň 18.12 – 24.12.2017

CONSOLATION

Be comforted

Útecha. Spokojnosť. Uspokojenie. Radosť. Šťastie. Tvoje dýchanie (najmä vydychovanie) a celkovo púšťanie vecí – smútku, bolesti, žiaľu, straty – bude ľahšie, keď položíš špičky prstov na chrbáty svojich dlaní. Kontakt medzi palcom a ukazovákom symbolizuje prepojenie medzi človekom a kozmickým vedomím. Pusti všetko, čo ťa ťahá nadol a odovzdaj sa vesmírnemu vedomiu. Zavnímaj tvoje prepojenie s Vesmírom: predstav si žiarivú Bytosť, ktorá ťa počúva, napĺňa Ťa radosťou a podporou. Nevyrieši všetky Tvoje problémy ( ktoré sú často súčasťou vyššieho plánu ), ale môžeš využiť jej pomoc a pohodlie, ak to dovolíš.

V prekrásnej tichosti mojej Duše nachádzam útechu a odpočinok.