Na základe skúseností z hereckej 18ročnej praxe a 10ročnej praxe v oblasti sebarozvojových pohybových (joga, intuitívny tanec, kontaktný tanec, meditácia, práca s dychom) a hlasových ( liečba zvukom, zvuková cesta, hlas ako liek, spievanie v kruhoch) techník by som rada ponúkla v spolupráci s váženými kolegami – umelcami a terapeutmi pohybové a hlasové workshopy, v ktorých plánujeme využiť nadobudnuté skúsenosti v práci a tvorení so skupinou a arte-terapeutickým spôsobom ponúknuť ďeťom v školách aj dospelým vo firmách jedinečný koncept uvedomenia si svojho hlasu, zvýšiť tak svoj vnútorný pocit radosti, kreativity, priblížiť sa cez tieto techniky, práce so svojím hlasom a imagináciou ku svojmu skutočnému potenciálu, uvoľniť stres, napätie zo svojich vzťahov a životných situácií, prinavrátiť sa k ľahšiemu, radostnému spôsobu fungovania a žitia. Naším cieľom je navštíviť rôzne mestá v našej a okolitých krajinách a ponúknuť tieto workshopy ľuďom pracujúcim vo firmách, samoživiteľom, podnikateľom ale i fyzicky pracujúcim zamestnancom rôznych fabrík, ľuďom pracujúcim na stavbách, v sociálnych zariadeniach, v nemocniciach, takým, ktorí uvítaju hudbu a liečenie zvukom ako formu liečenia a uvoľnenia, takým, ktorí z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a venovaniu sa rodine nemajú čas na sebarozvojové dlhodobé pravidelné kurzy, pre ktorých môže byť jednorázový zážitok a interakcia s nami podpornou silou ku zmene svojho životného štýlu, inšpiráciou ku dennej kreativite.

 

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa
Našla som zmysel a radosť v prepájaní vedomostí o tele, tvorení emócií cez herecký princíp a aj cez terapeutický pohľad, cez vnútornú prácu na sebe a s partnerom zapájajúc a rozvíjajúc zmysly hmatu, sluchu, študujúc vlastné vnímanie cez použitie rôznych hudobných nástrojov a cez vytváranie zvukov vlastným hlasom, cez použitie Tela ako nástroja na vnútorný rozvoj a pretavenie do vonkajšej tvorby. Vytvorila som víkendové workshopy zamerané pre ženy, pre spojenie sa so svojou esenciou cez tanec, jogu, dych a spev, vytvorila som workhsopy v susednej Viedni, kde sme používali prvky párovej jogy a thajskej masáže, Kocerty mantier a liečivých piesní, kde sa zúčastnení mohli pridať a v podpornom priestore spolu vytvárať vibráciu priestoru. 1. Divadelné predstavenia : Identikit, Popol a vášeň, Romantique night 2. Workshopy Acro jogy a thajskej masáže 3. Workshopy kontaktného tanca v komunitnom centre Bystro, Foajé a v jogovom štúdiu Lotus, 4. Koncerty mantier a liečivých piesní na festivaloch Mana joga stay, Shantiloka, Joga na stanici a v jogových štúdiách Lotus a Kvet života, 5, Tanečné večery v Centre Radosť, Lotus joga štúdiu 6. Privátne hodiny jógy, pohybu, spievania a hry na ukulele 7. Workshopy tanca a jogy na ostrovoch Ibiza ( Casa Shakti ) a Tenerife( finca Marina)

Charakteristika projektu
Cieľom nášho projektu je priniesť uvedomenie a slobodu do svojho tela, cez jednoduché a účinné hlasové aktivity, pochopenie svojich emócií, uvoľnenie sa zo svojich programov, rozvinieme kreativitu, vnútornú silu, dôveru, vzájomnú podporu, naučíme sa cez vonkajšie výrazové prostriedky, pohyby rúk, rôzne mudry, vnímanie dýchania a dýchanie do istých častí tela, cez zapojenie hlasu – balansovať svoje telo, vnútorné orgány, zharmonizovať myslenie, zapojiť svoj mozog na plné fungovanie, rozvíjať vnútornú obrazotvornosť a vnímanie energie. Workshopy sú vhodné aj pre neziskové organizácie pracujúce so sociálne znevýhodnenými skupinami, pre rôzne novovznikajúce komunity, pre klientov psychológov, pre deti s Adhd syndrómom. Budeme sa opierať o rôzne výrazovo hlboké a silné piesne z rôznych tradícií: piesne africké, piesne indiánov na oslavu zeme a prírody, Icaros piesne, mantry v sanskrite a v jazyku gurmukhi a využívať rôzne hudobné nástroje ako napríklad hand pan drum, rôzne bubny, hrkálky, didgeridoo, chrastítka, ukulele, klavír, gitaru, šamanský bubon.

Práca s cieľovými skupinami projektu
Cieľové skupiny: Deti na školách a gymnáziách (vek od 7 – 18 ) , dospelí pracujúci vo firmách ( banky, podnikatelia ), neziskové organizácie a ich klienti ( príklad – Mareena, Kalab, Bystro ) Koncerty a Workshopy budeme vytvárať vo dvojici alebo v trojici lektorov a umelcov , preto predpokladaná skupinka ktorej sa môžeme venovať by bola do maximálneho počtu 20 študentov/zamestnancov. Workshopy sa dajú v daný deň v jednej organizácii, firme alebo škole zopakovať dva- trikrát. Dajú sa zapojiť aj do aktivít danej školy/ firmy ako je napríklad teambuilding či škola v prírode.

Environmentálne opatrenia, ktoré budú realizované v rámci projektu
Na tvorbu workshopov potrebujeme prázdnu miestnosť/ sáluv danej škole alebo firme, v prípade dobrého počasia výborne poslúžia vonkajšie priestory – park, lúka. Na tvorbu worksopov potrebujeme hudobné nástroje, ktoré už vlastníme, niektoré by sme potrebovali v rámci projektu dokúpiť. ( prírodné nástroje pochádzajúce z rôznych zemí – didgeridoo, bubny, harmónium, indická vína, zvukové misky a misy, ladičky a chrastítka). Tieto sa týkajú najmä hlasových workshopov a koncertu mantier a liečivých piesní. Na pohybové workshopy sa nám zídu jogové podložky alebo žinienky ktoré v prípade ak by sa v škole alebo v danej firme nenachádzali by sme si vedeli priniesť sami. Budeme potrebovať šatky, deky a ozvučenie reproduktory ktoré z časti už vlastníme.

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich
Zoznam dohodnutých a oslovených účinkujúcich: Anton Popovič, Marek Žilinec, Ondrej Chilly, Martina Tamášová, Wladimir Kral, Andrea Tkáčová, Zuzana Šmatláková, Matej Melo, Juliana Johanidesová, Patrícia Arvo, Gabriel Cséfalvay, Zuzana Burdanová, Vanda Tureková, Matúš Krátky, Štefan Martinovič, Eva Komárová, Nadine Steurer, Zita Pavlištová, Elema Ravasi, Aurore Sunrise, Elena Teixidor, Ivana Mer, Peter Závodský, Zuzana Krátka, Michal Knitl, Bora Debnárová, Zuna Kozánková, Mariana Šablová, Anna Repková, Gabriel Tóth.