Via Whereby or Zoom:

With children, young people, old, with everybody who ll like to learn something new. What I can offer online:

  1. Private class of Singing/voice opening, mantra, ukulele basics
  2. Private class of Dance/salsa basics, tango argentino basics
  3. Private class of Yoga/hatha, vinyasa, kundalini
  4. Private class of Speech – slovak pronounciacion, german, english
  5. Private class of teaching slovaks – german, english, polish
  6. Private class of Acting – pick a Role and ets work together on the Monologue
  7. Group classes of all these topics/chakras, movement, voice, healing, vibrating

Pre deti, mladých ľudí, dôchodcov. Čo ponúkam:

1. Privátnu hodinu spevu/otváranie hlasu, práca na vybranej piesni, mantre, základy hry na ukulele

2. Privátnu hodinu tanca/ základy salsy, tanga, shakti dance

3. Privátnu hodinu jogy/ hatha, vinyasa, kundalini

4. Privátnu hodinu cudzieho jazyka/doučovanie – nemecký a anglický

5. Privátnu hodinu prednesu v slovenskom, nemeckom, anglickom jazyku

6. Privátnu hodinu herectva – práca na vybranej role, monológu

7. Skupinové hodiny na tieto témy: čakry, pohyb,hlas, liečenie seba cez pohyb a hlas