Aké je to súznieť z hĺbky duše a vyjadrovať to celou svojou bytosťou cez hudbu, pohyb ?

Z ticha sa vynorí tón a k nemu pridá druhý, aby zaznel vo svojej plnosti a zas odišiel z deja, kde ho vystrieda ďalší. Spolu tvoria jedinečnú farbu, melódiu, rytmus života, cez rôzne nástroje a samotné hlasy dvoch duší.

Jedna množina, druhá a ich prienik cez spoločný Kontakt v časopriestore, zvýraznený líniami a krivkami tiel v tanci. Čo je ešte realita a čo už ilúzia ? Kde sú hranice snového sveta ? Svetla a tieňa ?

Pozývame vás zažiť nevšedné hudobno – tanečné vystúpenie DVE DUŠE.